CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG – M.D.K - Kids & Juniors Fashion

MENU

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG


  1. Mục đích và phạm vi thu thập

Thuật ngữ “thông tin cá nhân” trong Chính sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng.

MDK luôn cam kết rằng mọi thông tin liên quan đến khách hàng đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.mdk.com.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin cần thiết để MDK có thể liên hệ xác nhận các đơn hàng, tiến hành giao hàng nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động thực hiện tại www.mdk.com.vn dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho MDK về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng nhằm mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.mdk.com.vn.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận thông tin đơn hàng, xác nhận chuyển sản phẩm cho khách hàng, xác nhận thời gian giao nhận sản phẩm theo thông tin khách hàng, xác nhận địa điểm giao nhận sản phẩm…

  1. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin cá nhân của người tiêu dùng

MDK có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như: các đại lý của chúng tôi, các dịch vụ tiếp nhận và giao sản phẩm, nhằm gửi sản phẩm đến cho khách hàng trong thời gian sớm nhất theo thông tin đơn hàng.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong hệ thống của MDK hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản, đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở mục 5.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY TNHH MAY THÊU M.D.K

Trụ sở chính: 269 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 02838777575

Email: mdkbrand@mdk.com.vn

Nếu người dùng tin rằng MDK đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của người dùng, thì người dùng có quyền khiếu nại đến MDK theo địa chỉ ở trên. MDK có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng khi xem xét các bằng chứng người dùng cung cấp là có cơ sở.

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu MDK thực hiện việc này.

Thành viên có trách nhiệm thường xuyên cập nhật giữ liệu về thông tin cá nhân bảo đảm chính xác, kịp thời.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

MDK sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các bộ phận tiếp nhận đơn hàng và chuyển đơn hàng đến khách hàng theo thông tin đơn hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, MDK có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. MDK cam kết tuân thủ các quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành


GIAO HÀNG

Freeship với hoá đơn từ 300.000đ

07 NGÀY ĐỔI SẢN PHẨM

Sản phẩm phải còn thẻ bài/tag và chưa qua sử dụng.

HOTLINE (8H30-17H30, T2-T6)

Mua hàng 028 3877 7575

Chuỗi cửa hàng của MDK
MDK và BẠN

#MDKKIDS